ADMITERE 2018Profilul Candidatului

Profilul candidatului pentru acest program de master este conturat de absolventii facultatilor cu profil economic dar si de cei care au absolvit profil non-economic principala trasatura comuna a acestora fiind pasiunea pentru studiul relatiilor economice internationale.

”Absolvenții programului de master ar trebui să nu aibă nici o problemă în atingerea unui ridicat nivel de succes profesional în domeniul relațiilor internaționale, în cadrul unei societăți internaționale globalizate și multi-centrată, în contextul în care diplomația tradițională va continua să dețină în continuare o poziție privilegiată, alături de noile tehnici de cooperare.” (Prof. univ. dr. Mihai Floroiu)Graficul Admiterii

Admiterea se va face prin concurs de dosare, pentru locurile cu taxa, si prin concurs de admitere, pentru locurile la buget.

Graficul desfasurarii concursului de admitere este actualizat conform metodologiei de admitere la studii universitare de masterat din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.

Locurile disponibile la acest program de master se gasesc in acest document. Graficul desfasurarii concursului de admitere master 2018 se poate consulta in documentul acesta.

Tematica si bibliografia pentru concurs pot fi consultate in locatia aceasta.

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada 23-25 iulie 2018, iar susţinerea examenului va avea loc în data de 27 iulie 2018. Rezultatele finale se vor afişa pe data de 1 august 2018.

Va rugam sa consultati in permanenta informatiile generale cu privire la admiterea la programele de masterat din Academia de Studii Economice Bucuresti pe urmatoarea pagina.


Dosarul de concurs

Dosarul de concurs va consta dintr-un dosar plic pe care se vor înscrie datele de identificare ale candidatului, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon

Acest dosar va include:

diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2018, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ponderate cu numărul creditelor transferabile pe ani de studiu, a mediei examenului de licenţă, termenul de valabilitate, faptul că mediile anilor de studii sunt ponderate cu numărul punctelor de credit şi că nu a fost eliberată diploma de licenţă);

foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, în original sau în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2018);

diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) în original sau în copie legalizată;

adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată care să ateste că este apt pentru a urma facultatea la care solicită înscrierea;

copia legalizată a certificatului de naştere;

copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

copia cărţii de identitate;

declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestor;

două fotografii 3/4;

bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;