DURATA CURSURILOR

Durata cursurilor este de 2 ani ( 4 semestre )

Acțiune interactivă, cunoștințe practice și aplicabile

Peste 20 de discipline de studiu

Cele mai importante discipline pentru relațiile internaționale

Cel puțin 15 profesori!

Cursurile sunt bine structurate cu cele mai noi metode didactice

Locuri la buget sau cu taxă

Sunt 50 de locuri în total, 28 fiind la buget


 

Programul se va finaliza prin susținerea unei disertații și obținerea unei diplome de 'Master în economie'.

Pentru fiecare activitate prezenta este obligatorie cel putin 70% din numarul total de ore.

Numarul total de puncte de credite al Programului este de 120, conform ECTS (European Credit Transfer System).

ANUL I


SEMESTRUL I

Relaţii internaţionale – teorie şi politici
Analiza cantitativa a mediului economic international
Politica externa si studii de securitate
Comunicare în limba engleză
Fundamente ale diplomaţiei internationale

SEMESTRUL II

Diplomatie publica
Strategii de internaţionalizare a afacerilor
Diplomatie economică internațională
Comunicare în limba engleză
Gestionarea starilor conflictuale la nivel internaţional
Drept internațional public
Practici de negociere internationala
 

ANUL II


SEMESTRUL I

Diplomatie politică și practici consulare
Uzanțe diplomatice și protocol
Guvernanță economică globală
Comunicare în limba engleză
Diplomatie corporativa

SEMESTRUL II

Practici diplomatice contemporane
Seminar stiintific, metode de cercetare si gandire critica
Practica de specialitate
Etica si integritate academica